Postări populare

miercuri, 22 martie 2017

Pădurea este una dintre comorile omeniriiÎn contextul Zilei Naționale a Pădurilor, marcată la 21 martie, Agenția „Moldsilva” desfășoară o amplă campanie de informare privind sensibilizarea opiniei publice asupra tuturor fenomenelor ce se întâmplă în păduri.   Astăzi, când omenirea încearcă să găsească soluții împotriva încălzirii globale, rolul ecosistemelor forestiere în reducerea cantității gazelor cu efect de seră este esențial.
Unii critică Agenția „Moldsilva” pentru că în fiecare an, în această perioadă, în Republica Moldova au loc defrișări planificate. Ne place sau nu, dar lemnul încă mai este o necesitate pentru cetățeni. Deocamdată nu există altă soluție pentru asigurarea locuitorilor Republicii Moldova cu lemn decât tăierile planificate. Scopul nostru însă este ca numărul copacilor sădiți să fie mult mai mare decât al celor tăiați. Timpul a demonstrat că în pădurile unde nu se intervine cu lucrări de îngrijire, zona forestieră degradează. Toate lucrările care se fac în zonele forestiere sunt în strictă coordonare cu Inspectoratul Ecologic de Stat. După acest proces au loc lucrări de regenerare. În locul copacilor tăiați se plantează puieți tineri. Paralel, au loc și împăduriri.
În ultimii ani sunt extinse suprafețele forestiere din Republica Moldova. Dacă acum câțiva ani suprafața împădurită a Republicii Moldova constituia 12%, până în 2018 ne propunem ca 15%  din teritoriul statului să fie pădure. Până la sfârşitul anului sunt planificate lucrări de regenerare pe o suprafață de peste 4300 ha. În anul 2016 fost interzisă prin lege arendarea fondului forestier și chiar dacă nu a fost simplu, deoarece actele normative de la noi nu au putere retroactivă, am reușit rezilierea a circa 100 de contracte.
Agenția „Moldsilva” face un apel către toți cetățenii Republicii Moldova să fie responsabili și să protejeze pădurile. Depinde de noi dacă acest patrimoniu va rămâne sau nu generațiilor viitoare.

joi, 16 martie 2017

Să nu lăsăm trădătorii să-și bată joc de valorile sacre ale neamului nostru românesc

Igor Dodon încearcă să promoveze o istorie falsă, pentru ca în spațiul dintre Prut și Nistru să crească o generație de mancurți, fără cuget, amnezică la adevăratul trecut istoric,  supusă și docilă politicii pro-moscovite. Prin excluderea Istoriei Românilor și introducerea Istoriei Moldovei se dorește omiterea tuturor momentelor cheie din adevărata noastră istorie, începând cu raptul din 16 mai 1812 (tratatul de la București), apariția și apoi rusificarea guberniei Basarabia, distrugerea bisericilor și mănăstirilor basarabene de către frații ruși pentru că erau centre de promovare a culturii românești. Se încearcă scoaterea din manuale și din memorie a Zilei de 24 ianuarie 1918, când Sfatul Țării din Basarabia a proclamat independența Republicii Democratice Moldovenești, dar și ziua de 27 martie 1918 când a avut loc Unirea Basarabiei cu România.
Indiscutabil va fi omisă istoria Daciei, formarea poporului și a limbii române. Cu suportul pretinșilor istorici Stati și Stepaniuc  va fi exclusă domnia lui Mihai Viteazul și Unirea de la 1600. Vor încerca să excludă Mica Unire (1859) și Marea Unire de la 1 decembrie1918.
Vor să șteargă din manuale și data de 23 august 1939 când a fost semnat Pactul Molotov-Ribbentrop, dar și raptul de la 28 iunie 1940.  Se va încerca a da uitării luptele eroilor români din Primul Război Mondial de pe câmpurile de luptă de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz. Nu se dorește ca generațiile care vin să cunoască faptele de vitejie ale ostașilor români de pe câmpurile de luptă ale celui de-al II Război Mondial. Foametea organizată din 1946-1947, cele trei valuri de deportări, rusificarea, sovietizarea și deznaționalizarea românilor dintre Prut și Nistru, dezmoștenirea țărănimii prin crearea colhozurilor și sovhozurilor, lichidarea intelectualității și mancurtizarea populației, toate aceste crime au fost săvârșite de către ruși, stăpânii de astăzi ai lui Igor Dodon.
Se vrea elogierea tuturor paginilor negre din istoria românilor, nu comemorate. Vor fi glorificați Lenin, Stalin, Iagoda și Beria, Hrușciov și Brejnev. Va fi promovat antiromânismul.
Dacă vom pierde cetatea istoriei românilor, următoarea țintă va fi limba română. Pământul, credința, istoria și limba sunt cele mai de preț valori lăsate de strămoși. Să le păstrăm cu sfințenie că să le transmitem generaților viitoare și să nu le dăm voie trădătorilor să-și bată joc de ele.